Home » Blog » PRIVACY AHOY

PRIVACY AHOY

We hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze reizigers, deelnemers en bezoekers van onze website. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (zoals de AVG) worden behandeld. 

In deze Privacy Ahoy kun je lezen hoe we dit doen en wat je rechten zijn. 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens omdat:

 • Je gebruik maakt van onze diensten
 • Je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt
 • Dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening
 • We moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

We verwerken de navolgende persoonsgegevens.

Websitebezoekers:

 • Je IP adres
 • Je naam en e-mail -adres wanneer je ons contactformulier op de website hebt ingevuld

Deelnemers/reizigers: 

 • Je voor- en achternaam
 • Je NAW gegevens 
 • Je geslacht
 • Je e-mail adres
 • Je telefoonnummer
 • Je geboortedatum
 • Gegevens over je gezondheid (zoals allergieën, speciale medische condities etc.) die je aan ons hebt verstrekt omwille van je gezondheid en veiligheid
 • Vlucht/reisgegevens zodat we het vervoer naar en van onze boot kunnen verzorgen
 • Andere gegevens die je ons hebt verstrekt
 • Gegevens over de betaling van onze dienstverlening, zoals je bankrekeningnummer etc. 

Je bent niet verplicht deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat we je niet de gevraagde diensten kunnen leveren. 

Voor welke doeleinden en grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens? 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor onze dienstverlening.  Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de navolgende wettelijke grondslagen:

 • Onze dienstverlening te kunnen verzorgen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goede zorg en service)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goede service) 
 • Je te kunnen informeren over onze diensten. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (goede service, marketing)
 • Het versturen van onze nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld. Je kunt je altijd als je wilt weer afmelden via de afmeldlink in onze nieuwsbrief. Grondslag: je toestemming 
 • Te kunnen zorgen voor je gezondheid/veiligheid wanneer je speciale medische condities (zoals allergieën en medische diëten) aan ons hebt doorgegeven. Grondslag: je toestemming, uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van al onze deelnemers) 
 • Zorg te dragen voor de betalingen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (betaling voor onze dienstverlening) 
 • Uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale wetgeving etc. Grondslag: wettelijke plicht

Indien een verwerking alleen op je toestemming is gebaseerd kun je deze toestemming altijd weer intrekken. 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de navolgende bewaartermijnen:

 • Administratieve gegevens: 7 jaar (fiscale bewaartermijn)
 • Gegevens betreffende de overeenkomst van dienstverlening en de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaar (wettelijke bewaartermijn)

 In sommige gevallen geldt een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld in verband met claims. 

Gegevens delen met andere organisaties

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk je persoonsgegevens te delen met derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Onze ICT beheerder/provider
 • Onze accountant/ons administratiekantoor
 • Organisaties die wij inschakelen in het kader van onze dienstverlening (bijvoorbeeld vervoer van en naar een luchthaven etc.) 
 • De fiscus

Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens door derden te laten verwerken zorgen wij (indien ze verwerker zijn) er altijd voor dat er goede schriftelijke afspraken worden gemaakt over de bescherming van je persoonsgegevens. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan organisaties die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. 

Beveiliging van Persoonsgegevens

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens zo veel mogelijk tegen te gaan. 

Cookies 

We maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. 

Je rechten 

Je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens het recht de navolgende verzoeken in te dienen:

 • Verzoek tot inzage
 • Verzoek tot verwijdering 
 • Verzoek tot rectificatie 
 • Verzoek tot beperking van de verwerking 
 • Verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Ook heb je het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Voornoemd verzoek of bezwaar kun je richten aan onze privacy officer Francisca Boel, info@fblabourwise.nl. Zij zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op je verzoek of bezwaar reageren.

Indien je onverhoopt van mening bent dat wij niet goed reageren op je verzoek of bezwaar kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.    

November 2019