Living with value for yourself and your community

You want a meaningful life. A life where every day is a new adventure. A life full of value for yourself and those around you. But instead, sometimes it feels like you are being lived. You feel emptiness inside or stress, dissatisfaction and you no longer enjoy your commitments.

Then it’s time to look at your compass and give your mindset a reset. In our online sailing journey we sail with you in 6 adventurous stages towards personal leadership. So that you can sail the ocean of your life and work like a skilled skipper.

This playful and adventurous online training will give you the tools to:

 • Meet daily challenges from strength and see your life as an adventurous journey
 • Strengthen your focus
 • Anchoring yourself in the now and living in the moment. This way you increase your effectiveness
 • Be more relaxed in life and work, even when it is busy and heavy
 • Stay at the helm of your life and work instead of getting carried away by everything
 • Dealing with stress from strength
 • Increase your creativity and resourcefulness
 • To train your brain to respond from wisdom instead of automatically responding
 • To experience more fulfillment , gratitude and happiness in your life and work

Practicing for 10 minutes a day can change your life

The good news is: you already have within you the ability to be at the helm of your life. You can train your mind to function more effectively in all situations. Scientific research shows that just 10 minutes of practice for a 30-day period is already effective.

In our 6 week online sailing journey we will take you to the adventurer in your life. We combine the principles of adventurous ocean sailing with the calm and power of mindfulness. Our motto is that you can’t always control the waves of your life, but you can learn to sail them!

The course is taught by Francisca and Premdeep. Francisca is an international zen monk, mindfulness trainer and lawyer. And Premdeep a world sailor, adventurer and artist.

“Delightful mindfulness training that I got a lot out of or rather I still get a lot out of. A course with many beautiful awakenings. Francisca the trainer of this course gave the training with a lot of passion and beautiful anacdotes, very nice!”

Rita

“The trainer is very knowledgeable about Mindfulness. This is clearly noticeable in the lessons that are given. The material is easy to follow and very clear. The content of the material is well covered. I have experienced the training very positively and it also helps me a lot in daily life. The most inspiring thing was Francisca’s enthusiasm. A very fine trainer with a lot of knowledge and she is very friendly. i am looking forward to a retreat.”

Liesabeth

As a sailor of our @ The Helm online training course you will receive: 

 • 6-week weekly training module with step-by-step guidance packed with videos and practical exercises
 • Every week you will go through a new stage with a weekly theme
 • Exercises to increase your focus and concentration, exercises to skillfully deal with thoughts, emotions, stress etc
 • Weekly zoom meeting to discuss your progress, ask questions and seek advice on specific topics.
 • @The Helm Magazine on a regular basis, with inspirations , practical tips and exercises and much more
 • 10% discount on our inspiration sailing vacation

We invite you to take the helm

Give yourself the gift of achieving more with less stress! We invite you to take the helm and book your online inspiration sailing trip:


“Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daar op af te stemmen. “   

(Stephen .R . Covey)

Leven met waarde voor jezelf en je omgeving

Je wilt een zinvol leven. Een leven waar elke dag een nieuw avontuur is. Een leven vol met waarde voor jezelf en je omgeving. Maar in plaats hiervan voelt het soms alsof je wordt geleefd. Je voelt leegte van binnen of stress, onvrede en je geniet niet meer van je verantwoordelijkheden.

Dan is het tijd om op je kompas te kijken en je mindset een reset te geven. In onze online zeilreis zeilen wij in 6 avontuurlijke etappes met je mee naar persoonlijk leiderschap. Zodat je als een vaardig schipper de oceaan van je leven en werk kan bezeilen.

Deze speelse en avontuurlijk online training geeft je de tools om:

 • De dagelijkse uitdagingen vanuit kracht aan te gaan en je leven als een avontuurlijke reis te zien
 • Je focus te versterken
 • Jezelf te verankeren in het nu en te leven in het moment. Zo vergroot je je effectiviteit
 • Meer ontspannen te zijn in leven en werk, zelfs als het druk en zwaar is
 • Aan het roer van je leven en werk te blijven staan in plaats van je te laten meeslepen door alles
 • Om te gaan met stress vanuit kracht
 • Je creativiteit en vindingrijkheid te verhogen
 • Je hersenen te trainen om te antwoorden vanuit wijsheid in plaats van automatisch te reageren
 • Meer voldoening , dankbaarheid en geluk te ervaren in je leven en werk


10 minuten oefenen per dag kan je leven veranderen

Het goede nieuws is: je hebt het vermogen aan het roer van je leven te staan al in je. Je kunt je geest trainen om in alle situaties effectiever te functioneren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat slechts 10 minuten oefenen voor een periode van 30 dagen al effectief is.

In onze 6 weekse online zeilreis nemen we je mee naar het avontuur in je leven. We combineren hiervoor de principes van het avontuurlijke oceaan zeilen met de rust en kracht van mindfulness . Ons motto is dat je de golven van je leven niet altijd kan controleren, maar je kan ze leren te bezeilen !

De cursus wordt gegeven door Francisca en Premdeep. Francisca is internationale zen monnik, mindfulness trainer en jurist. En Premdeep een wereldzeiler, avonturier en kunstenaar. 

“Heerlijke mindfulnesstraining waar ik veel aan gehad heb of beter gezegd ik heb er nog steeds heel veel aan. Een cursus met vele mooie bewustwordingen. Francisca de trainer van deze cursus heeft met veel passie en mooie anacdotes de training gegeven, heel fijn!”

Rita

“De trainer heeft heel veel kennis van Mindfulness. Dit is duidelijk te merken in de lessen die worden gegeven. De lesstof is goed te volgen en zeer duidelijk. Er wordt inhoudelijk goed op de stof ingegaan. Ik heb dezetraining al zeer positief ervaren en heb er ook veel aan in het dagelijkse leven. Het meest inspirerende was het enthousiasme van Francisca. Een hele fijne trainer met veel kennis van zaken en ze is zeer vriendelijk. ik kijk uit naar een retraite.”

Liesabeth

Als zeiler van onze @ The Helm online training ontvang je: 

 • 6 weken lang een wekelijkse trainingsmodule met stapsgewijze begeleiding vol met video’s en praktische oefeningen
 • Je vaart elke week een nieuwe etappe met wekelijks thema
 • Oefeningen om je focus en concentratie te verhogen, oefeningen om vaardig om te gaan met gedachten, emoties, stress etc
 • Wekelijkse zoom meeting om je vooruitgang te bespreken, vragen te stellen en advies te vragen over specifieke onderwerpen.
 • @The Helm Magazine op regelmatige basis, met inspiraties , praktische tips en oefeningen en nog veel meer
 • 10% korting  op onze inspiratie zeilvakantie

We nodigen je uit om het roer te nemen

Geef jezelf de gave om meer te bereiken met minder stress! Wij nodigen je uit om het roer te nemen en je online inspiratie zeilreis te boeken:


“Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daar op af te stemmen. “   

(Stephen .R . Covey)

Leven met waarde voor jezelf en je omgeving

Je wilt een zinvol leven. Een leven waar elke dag een nieuw avontuur is. Een leven vol met waarde voor jezelf en je omgeving. Maar in plaats hiervan voelt het soms alsof je wordt geleefd. Je voelt leegte van binnen of stress, onvrede en je geniet niet meer van je verantwoordelijkheden.

Dan is het tijd om op je kompas te kijken en je mindset een reset te geven. In onze online zeilreis zeilen wij in 6 avontuurlijke etappes met je mee naar persoonlijk leiderschap. Zodat je als een vaardig schipper de oceaan van je leven en werk kan bezeilen.

Deze speelse en avontuurlijk online training geeft je de tools om:

 • De dagelijkse uitdagingen vanuit kracht aan te gaan en je leven als een avontuurlijke reis te zien
 • Je focus te versterken
 • Jezelf te verankeren in het nu en te leven in het moment. Zo vergroot je je effectiviteit
 • Meer ontspannen te zijn in leven en werk, zelfs als het druk en zwaar is
 • Aan het roer van je leven en werk te blijven staan in plaats van je te laten meeslepen door alles
 • Om te gaan met stress vanuit kracht
 • Je creativiteit en vindingrijkheid te verhogen
 • Je hersenen te trainen om te antwoorden vanuit wijsheid in plaats van automatisch te reageren
 • Meer voldoening , dankbaarheid en geluk te ervaren in je leven en werk


10 minuten oefenen per dag kan je leven veranderen

Het goede nieuws is: je hebt het vermogen aan het roer van je leven te staan al in je. Je kunt je geest trainen om in alle situaties effectiever te functioneren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat slechts 10 minuten oefenen voor een periode van 30 dagen al effectief is.

In onze 6 weekse online zeilreis nemen we je mee naar het avontuur in je leven. We combineren hiervoor de principes van het avontuurlijke oceaan zeilen met de rust en kracht van mindfulness . Ons motto is dat je de golven van je leven niet altijd kan controleren, maar je kan ze leren te bezeilen !

De cursus wordt gegeven door Francisca en Premdeep. Francisca is internationale zen monnik, mindfulness trainer en jurist. En Premdeep een wereldzeiler, avonturier en kunstenaar. 

“Heerlijke mindfulnesstraining waar ik veel aan gehad heb of beter gezegd ik heb er nog steeds heel veel aan. Een cursus met vele mooie bewustwordingen. Francisca de trainer van deze cursus heeft met veel passie en mooie anacdotes de training gegeven, heel fijn!”

Rita

“De trainer heeft heel veel kennis van Mindfulness. Dit is duidelijk te merken in de lessen die worden gegeven. De lesstof is goed te volgen en zeer duidelijk. Er wordt inhoudelijk goed op de stof ingegaan. Ik heb dezetraining al zeer positief ervaren en heb er ook veel aan in het dagelijkse leven. Het meest inspirerende was het enthousiasme van Francisca. Een hele fijne trainer met veel kennis van zaken en ze is zeer vriendelijk. ik kijk uit naar een retraite.”

Liesabeth

Als zeiler van onze @ The Helm online training ontvang je: 

 • 6 weken lang een wekelijkse trainingsmodule met stapsgewijze begeleiding vol met video’s en praktische oefeningen
 • Je vaart elke week een nieuwe etappe met wekelijks thema
 • Oefeningen om je focus en concentratie te verhogen, oefeningen om vaardig om te gaan met gedachten, emoties, stress etc
 • Wekelijkse zoom meeting om je vooruitgang te bespreken, vragen te stellen en advies te vragen over specifieke onderwerpen.
 • @The Helm Magazine op regelmatige basis, met inspiraties , praktische tips en oefeningen en nog veel meer
 • 10% korting  op onze inspiratie zeilvakantie

We nodigen je uit om het roer te nemen

Geef jezelf de gave om meer te bereiken met minder stress! Wij nodigen je uit om het roer te nemen en je online inspiratie zeilreis te boeken:


“Leiderschap is geen eenmalige ervaring. Het is een doorlopend proces; je houdt voortdurend je koers en je waarden voor ogen en je probeert je leven daar op af te stemmen. “   

(Stephen .R . Covey)